ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α’ Πειραιά

ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ

Ο Χρήστος Αθανασάκος γεννήθηκε το 1979 στον Πειραιά.
Είναι απόφοιτος Πολυκλαδικού Λυκείου με ειδικότητα στη Γεωπονία. Έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία υπηρετώντας στις Δυνάμεις Αμφίβιων Καταδρομών.
Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον χώρο της φυσικής φύλαξης/ασφάλειας υψηλών προσώπων.
Είναι έγγαμος, πατέρας 4 τέκνων και διαμένει στον Πειραιά.