ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΑΝΝΑ

Δράμα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΝΑΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑ

Η Άννα Δελατόλα γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτη Ενιαίου Λυκείου και σχολών ΟΑΕΔ με ειδικότητα στον τομέα Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής.

Επαγγελματικά έχει απασχοληθεί στο παρελθόν ως ιδιωτική υπάλληλος σε επιχειρήσεις με διάφορα καθήκοντα από γραμματειακή υποστήριξη, βοηθός λογιστή και σε τμήματα εισαγωγών.

Ομιλεί την αγγλική γλώσσα και είναι κάτοχος πιστοποιητικών γνώσεως χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συναφών λογισμικών.