ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πιερία

ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΚΙΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Είμαι τεχνολόγος τροφίμων και ασχολούμαι με την διατροφή και την υγεία των ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑΜΕΑ.
Είμαι εθελοντής σε κάθε δράση για τα ΑΜΕΑ στην Βόρεια Ελλάδα και, ιδιαίτερα, στη Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένω.
Στόχος μου μέσα από την πολιτική και από το κόμμα της κ. Αφροδίτης Λατινοπούλου (ΠΑΤΡΙΔΑ) είναι να βοηθήσω τους νέους ανθρώπους και, ιδιαίτερα, τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Θέτω την υποψηφιότητα μου στο Νομό Πιερίας.