ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α’ Αθηνών

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Ματσέρατας Ιταλίας.
Έχω δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες ως Νομικός Σύμβουλος καθώς και στον τομέα των πωλήσεων.
Δραστηριοποιούμαι στον τομέα των ακινήτων τα τελευταία χρόνια.
Δημότης Αθηναίων. Ενδιαφέροντα όπως διάβασμα, αθλητισμός, θέατρο. Επικοινωνιακός, σωστός ομιλητής.
Κοινωνικός.
Διάλεξα να ενταχθώ στο κόμμα σας γιατί πιστεύω ότι πλέον η ενασχόληση με την πολιτική δεν πρέπει να είναι επάγγελμα, αλλά λειτούργημα. Να υπηρετούμε την Πατρίδα και το κοινό καλό. Με νέες ιδέες σωστές και έντιμες.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από την ΠΑΤΡΙΔΑ.