ΜΙΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σέρρες

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΣΧΟΥ

Εγώ γεννηθεί στη Δράμα και κατοικώ στην Κρηνίδα Σερρών. Έχω τελειώσει στο λύκειο Ροδολίβους.

Έχω πτυχία ΙΕΚ τεχνικός αερίων καυσίμων και άδεια εργασίας security vip.

Έχω ασχοληθεί με τις κατασκευές σιδήρου και αλουμινίου στην εταιρεία του πατέρα μου.

Έχω δουλέψει ως συγκολλητής σε πολλές εταιρίες της Δράμας.

Τώρα πλέον ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες (ελιές, αμπέλια).

Προσπαθώ με κάθε τρόπο να αναδειχθεί η Βιοποικοιλότητα του νομού Σερρών.