ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. είναι το αληθινά δεξιό, συντηρητικό, αστικό κόμμα. Οι αρχές μας ξεκάθαρες: Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία. Προτεραιότητα μας είναι ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Ώστε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και ευμάρεια σε μια ισχυρή Ελλάδα.